Nick Cousins Authentic Jersey  מה הסיכונים והתגמולים במסחר במטבעות זרים? | Currency Avenue

מה הסיכונים והתגמולים במסחר במטבעות זרים?

 

 

 

כל אחד הוא בעלים של מטבע זר, זה רק תלוי אזרח של איזה מדינה שואלים. המטבע שלך נחשב למטבע זר לאזרחי מדינה אחרת שאינם משתמשים באותו המטבע שלך במדינה שלהם.

קיים סיכון בבעלות של כל מטבע חוץ בכלל זה גם של המדינה שלך. הסיכון יכול להיות בצורת אינפלציה, בו ערך המטבע יורד ביחס למחיר מוצרי צריכה שעליך לרכוש. לפעמים אינפלציה יוצאת מכלל שליטה ושטרות כסף הופכים להיות חסרי ערך. תופעה זו מוכרת כהיפר-אינלציה או אינפלציה דוהרת. הסיכון של אינפלציה הוא סיכון הקשור לבעלות של כסף באופן כללי לעומת בעלות של נכסים או סחורות.

קיים סיכון נוסף בבעלות של מטבע חוץ והוא היחלשות המטבע הזר כנגד המטבע של המדינה שלך בזמן שאתה רוצה לקנות בחזרה את המטבע המקומי. לדוגמה: אם רכשתי 1,000 דולר ארה”ב תמורת 1,000 דולר אוסטרלים ולאחר זמן אני צריך/ה להמיר בחזרה ל-1,000 דולר אוסטרלים. אם בזמן שרכשתי את ה-1,000 דולר האוסטרלים בחזרה הייתי צריך/ה יותר מ-1,000 דולר אמריקאים (כלומר הדולר האמריקאי נחלש לעומת הדולר האוסטרלי, ועכשיו 1,000 דולר אוסטרלי עולה לי 1,050 דולר ארה”ב) אני מפסיד כסף על העסקה. לעומת זאת השערים היו יכולים לנוע לכיוון ההפוך ושער הדולר האמריקאי יכול היה להתחזק לעומת הדולר האוסטרלי מה שהיה מקנה לי יותר דולר אוסטרלי מאשר הסכום ההתחלתי.

את/ה צריך/ה להיות מודע/ת לכך שבעלות של המטבע של הארץ שלך יכול להיות יותר מסוכן מבעלות של מטבע זר אם המדינה שלך סובלת מלחצים אינפלציוניים או אם המטבע של המדינה שלך נחלש לעומת מטבעות זרים אחרים. בנוסף, מדינות שונות בעולם מציעות ריביות שונות עבור פיקדונות משהו שצריך לקחת בחשבון כאפיק השקעה נוסף ועל כך נרחיב בהמשך.

 

 

Phil Kessel Jersey