האם הכסף שלי מבוטח?

 

פקדונות דולרים ארה”ב אשר מופקדים אצל Forex Legal Advisors, P.C מופקדים בחשבון נאמנות ב-JP Morgan Chase ומבוטחים על ידי ה-FDIC. מטבעות זרים שאינם דולר אמריקני מופקדים תחילה בחשבון של מטבע חוץ מוסדר תחת רשות השירותים הפיננסיים של בריטניה. כל הכספים (בין אם הם בדולר ארה”ב או לא) מועברים לבריטניה להמרה באמצעות ממיר מט”ח אשר מוסדר תחת רשות השירותים הפיננסיים של בריטניה.

Phil Kessel Jersey